نهمين جلسه انجمن استاني شاخه كرمان برگزار شد چاپ فرستادن به ایمیل
  
برنامه های پیشنهادی کمیته های دانشجویی و خدمات تخصصی کتابداری در نهمين جلسه انجمن كه در روز چهارشنبه 12/10/91 در محل دفتر انجمن بر گزار گرديد مورد بحث و بررسي قرار گرفت

 

خلاصه مذاکرات و دستور کار :

- پیگیری مصوبات جلسه قبل

- بحث و بررسی در خصوص برنامه های پیشنهادی کمیته های دانشجویی و خدمات تخصصی کتابداری

- گزارش در خصوص وضعیت مالی همایش

مصوبات جلسه

- مذاکرات و هماهنگی برای حمایتهای مالی برپایی همایش با سه مرکز هتل پارس، بانک کارآفرین و شهرداری توسط آقای حسین زاده و برآورد تقریبی هزینه های همایش حداقل 60 میلیون ریال توسط ایشان و قرائت آن توسط آقای شمس الدینی در این جلسه.

- گزارشی از آقای دکتر اعظمی به نقل از خانم دکتر اخوتی در باره مذاکرات انجام شده با معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و قول مساعد ایشان برای پرداخت 5 میلیون تومان در این خصوص. و نیز در همین راستا قرار شد در جلسه ای که هفته آینده اعضای این گروه با رئیس محترم دانشگاه، آقای دکتر صباحی دارند کمک بیشتری را برای برگزاری همایش از ایشان در خواست نمایند.

- مقرر گردید آقای دکتر آقاعباسی با رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر مذاکره نموده و از طریق شرکت نوسا این مورد را پیگیری نمایند.

- همچنین مقرر شد پراخت وجهی از طرف شرکت کنندگان در همایش، کسانی که مقاله ارائه نمی کنند صورت گیرد.

- عدم تغییر اسم انجمن و لوگوی آن که از دفتر انجمن ایران مورد پرسش قرار گرفته بود به اطلاع اعضا رسید و مقرر شد انجمن با عنوان انجمن علم کتابداری و اطلاع رسانی و همین لوگو به فعالیت خود ادامه دهد.

- طراحی کارت عضویت انجمن برای اعضا توسط کمیته انتشارات.


- تهیه فرم نظرخواهی برای کارگاههای آموزشی که برگزار می شود و جمع بندی نظرات در این خصوص.

 

- آخرین بحث این جلسه در باره محتوا و چارچوب وبلاگ انجمن بود و مقرر شد محتوای وبلاگ برنامه کارگاهها، همایش، صورت جلسات، ملاقات هیئت مدیره با روسا و مدیران کل ادارات، پوستر کارگاه و همایش و خلاصه انعکاس اخبار انجمن باشد.

حاضرين:

خانم دکتر سلاجقه

آقای دکتر اعظمی

آقای دکتر آقاعباسی

خانم امیر پورسعید

خانم دکتر اخوتی

آقای علیزاده

غایبین:

آقای طالبیان

آقای شمس الدینی

آقای حسین زاده

آقای دکتر سلیمانی نژاد

آخرین بروز رسانی در شنبه, 28 بهمن 1391 ساعت 14:03